1 Sekolah 1 Blog ke Arah Transformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Senarai dan Bidang Tugas

SENARAI TUGAS
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM)
SEKOLAH RENDAH


1.
Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

2.
Mengenalpasti keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibubapa dan bekas murid.

3.
Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

4.
Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.

5.
Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan murid secara optimum.

6.
Merancang, melaksana, mengawalselia Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling individu secara profesional dan beretika.

7.
Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid.

8.
Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti selepas peperiksaan  UPSR.

9.
Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.

10.
Merancang, menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang pendidikan selepas UPSR.

11.
Merancang, melaksana, mengawalselia  dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bimbingan Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah.

12.
Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

13.
Membuat penilaian aktiviti, modul, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

14.
Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

15.
Menjadi Setiausaha kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

16.
Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

17.
Mengenalpasti dan merujuk murid, guru, kakitangan dan sesiapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis di sekolah.

18.
Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

19.
Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

20.
Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.

21.
Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

22.
Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan murid seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.

23.
Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat / Program Peningkatan Keselamatan Sekolah, Dasar Pendidikan Wajib, Penempatan (Kemasukan) murid di sekolah.

24.
Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Murid di Pejabat Pelajaran Daerah / Bahagian,  Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

25.
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.


BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bil
Bidang
Input
Kaedah

1.
Perkhidmatan
1.
Akademik
Kaunseling Individu

Bimbingan dan Kaunseling
2
3.
Kerjaya
Psikososial
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu


4.
Keluarga
Bimbingan Kelompok


5.
Peribadi
Konsultasi


6.
Kes Disiplin7.
Dadah8.
HIV/ AIDS


2.
Akademik
1.
Pemilihan mata murid elektif
Bimbingan Kelompok
Bimbingan Individu


2.
Kemahiran Belajar
Bengkel
Seminara.
Membaca
Kem/Perkhemahan
Tayangan Videob.
Mencatat/ mengambil nota
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS)c.
Pengurusan masa
Taklimatd.
Pengurusan diri
Kolokiume.
Mendengar
Tutor Sebayaf.
Mengingat
Mentor Menteeg.
Mengulangkaji
i.
Menghadapi peperiksaan

3.
Pengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.
Lawatan
Ceramah
Pameran
Bank maklumat manual
Bank maklumat berkomputer

3.
Kerjaya
1.
Inventori Minat
Bimbingan Kelompok


2.
Inventori Personaliti
Bimbingan Individu


3.
Inventori Nilai
Lawatan


4.
Pemilihan mata pelajaran elektif
Ceramah
Forum


5.
Pengumpulan maklumat kerjaya

Seminar
Tayangan video
Bil
Bidang
Input
Kaedah
6.
Pendedahan  maklumat   kerjaya dan peluang latihan kerjaya
Pertandingan-pertandingan
- Media Maklumat Kerjaya


7.
Penyebaran maklumat
- Buku Skrap kerjaya- Eksplorasi Alam Kerjaya
-               - Poster Kerjaya
-               - Sketsa Kerjaya

4.

Psikososial & Kesejahteraan Mental

1.
2.
3.

Ujian Personaliti
Senarai Semak Masalah
Merujuk Kad Maklumat Diri
(Jika perlu)

Bimbingan Kerjaya
merentasi Kurikulum
dan Kurikulum PRS


4.
Kemahiran Komunikasi
Bimbingan Kelompok


5.
Kemahiran Asertif/Tegas diri
Bimbingan Individu


6.
Penyaringan maklumat
Forum


7.
Pengurusan Tekanan
Kursus


8.
Kemahiran Kerohanian
Bengkel


9.
Kemahiran membuat keputusan
Seminar
Kem Bina Insan/ Diri             


10.
Kemahiran pengawalan diri
Kolokium


11.
Kemahiran Aplikasi
Rehlah


12.
Kemahiran Sintesis
Lawatan


13.
Kemahiran Analisis Kritikal
Tayangan video


14.
Pengekalan penghargaan kendiri/Self Esteem
Kaunseling Keluarga
PRS


15.
Perkembangan keremajaan
Latihan Dalam Kumpulan


16.
Konsep Kendiri
Aktiviti Simulasi Kumpulan


17.
Asertif Diri
Perkhemahan ibadah


18.
Program Orientasi
Ceramah


5.
Keibubapaan
1.
Komunikasi
Ceramah


2.
Perkembangan individu
Seminar


3.
Isu-isu Kekeluargaan
Forum3.1
Kepimpinan
Bengkel3.2
Perkembangan remaja masa kini dan akan datang
Perkhemahan keluarga/
Hari Keluarga
Lawatan ke rumah3.3
Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.
(Home Visit)
Khidmat Konsultasi
Kursus Kemahiran
Keibubapaan
Konfrens
Buletin Keluarga
Pameran
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok

6.
Pembangunan
1.
Kemahiran Komunikasi
Bimbingan Individu

Diri
2.
Kemahiran Penyelesaian masalah
Bimbingan Kelompok
Latihan Dalam Kumpulan
Bil
Bidang
Input
Kaedah3.
Kepimpinan
Lawatan ke rumah


4.
Kemahiran tegas diri
Ceramah


5.
Pembimbing Rakan Sebaya
Bengkel(PRS)
Praktikum PRS


6.
Kemahiran Sosial7.
Kemahiran pemilihan aktiviti keutamaan8.      Pengurusan Diri
7.
Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS
1.
2.
3.
4.
Kemahiran Asertif
Kemahiran Sosial
Perkembangan Seksual
Sikap benci kepada dadah
Ceramah
Seminar
Pertandingan Esei
Pertandingan Poster
Pertandingan Pidato


5.
Kemahiran Menghindar
Pertandingan BoriaJangkitan HIV/ AIDS
Pertandingan Nasyid


6.
Pendidikan Kekeluargaan
Kuiz
5 Minit Anti Dadah
Pameran
Bengkel
Bimbingan IndividuBimbingan Kelompok

8.

Pengurusan dan
Pentadbiran

1.
2.
3.

Maklumat Kerjaya
Maklumat Pendidikan dan Latihan

Sistem Fail
Paparan
Sebaran


4.
Maklumat Dadah
Brosur / Phamplet


5.
Maklumat HIV/ Aids
Poster


6.
Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan
Buku
Buku Skrap 


7.
Rancangan Tahunan
Perkongsian


8.
Kertas Kerja Program9.
Buku Rekod Perkhidmatan10.
Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling11.
Jadual Waktu Perkhidmatan12.
Maklumat Murid13.
Laporan Program14.
Keceriaan Bilik Bimbingan dan Kaunseling15.
Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling16.
Laporan dan Rekod Sesi17.
Penilaian Program18.
Rekod dan Laporan Kewangan


Disediakan oleh


Kapal Dagang Dari Seberang, Muat Muatan Kayu Meranti, Jumpa lagi di post yang akan datang , Dengan penuh lagi aktiviti.